DTU High Tech Summit

Mr Toucans har siden 2017 stået for hjemmesiden for DTU’s årlige event High Tech Summit – en hjemmeside, der stiller store krav til de tekniske løsninger.

“Jeg har faktisk fået en del forespørgsler på, hvem der har lavet hjemmesiden, og der har jeg med glæde henvist til Mr. Toucans.” – Mark Bernhard Riis, Head of Innovation, DTU

Mål & udfordring

High Tech Summits troværdighed står og falder med hjemmesiden. Derfor er det vigtigt, at hjemmesiden lever op til forventningerne både fra brugernes og DTU’s side. Selvom der er tale om en årligt tilbagevendende begivenhed, er der brug for en helt ny hjemmeside hvert år, da eventet ændrer sig fra år til år.

Der er forskelligrettede indholdskrav til hjemmesiden, som både skal kunne tiltrække udstillere, sponsorer og besøgende til High Tech Summit. Desuden skal hjemmesidens backend kunne betjenes af mange forskellige aktører.

Opgavebeskrivelse

”Hjemmesiden er rigtig vigtig, fordi den ganske enkelt er High Tech Summits ansigt udadtil. Alt samles her: information, nyheder og registrering. Og for DTU er hjemmesiden også vigtig, fordi den har en aktiv rolle i at støtte og promovere DTU’s identitet og brand”, fortæller Mark Riis, som er chef for innovation og ansvarlig for High Tech Summit.

Mark fortæller videre, at det er en meget kompleks og dynamisk opgave, som man har outsourcet til Mr. Toucans.

For det første er der nærmest tale om en ny hjemmeside hvert år, da hjemmesiden skal repræsentere eventet, som ændrer sig hvert år både hvad angår indhold og struktur, hvor der bl.a. er særskilte undersider til de forskellige spor, som High Tech Summit er bygget op af. Læg dertil, at hjemmesiden også skal følge DTU’s designmanual, som også løbende ændres.

For det andet er det en hjemmeside, der skal appellere til mange målgrupper, hvor der i starten af den årlige cyklus er mest fokus på at skaffe udstillere og sponsorer. Senere flyttes fokus til at skaffe besøgende, dvs. fange interessen og få dem guidet sikkert hen til tilmeldingsproceduren. Disse periodiske ændringer kræver naturligvis også løbende ændringer af hjemmesiden.

For det tredje er processen bag hjemmesiden kompleks, bl.a. fordi der er mange – overvejende eksterne – stakeholdere knyttet til hjemmesidens backend, f.eks. som leverandører af content eller som brugere af den information, som deltagerne registrerer via hjemmesiden. Alt det skal gå op i en højere enhed og knyttes sammen via hjemmesiden.

Resultat

DTU har fået en hjemmeside, der repræsenterer High Tech Summit på bedste vis, fortæller Mark og roser Mr. Toucans.

”Vi oplevede en virksomhed med en meget skarp og moderne tilgang til hjemmesider og det er af indlysende årsager helt afgørende, at High Tech Summits hjemmeside også fremstår som skarp og moderne.”

Mark kunne desuden konstatere, at det skarpe og moderne gik hånd i hånd med nogle både dybe og brede kompetencer indenfor hjemmesider, og hvordan man kommer fra idéfasen til en hjemmeside, der virker. Derfor sætter han stor pris på samarbejdet med Mr. Toucans, understreger han.

Om DTU High Tech Summit

På få år har DTU’s årlige High Tech Summit udviklet sig til en veletableret succes, som tiltrækker mange gæster, talere og udstillere og er med til at sætte dagsordenen på tech-fronten. I 2018 blev det til 5.600 deltagere fra erhvervsliv, startups, forskning og uddannelse.

Jeg har faktisk fået en del forespørgsler på, hvem der har lavet hjemmesiden, og der har jeg med glæde henvist til Mr. Toucans.
Mark Bernhard Riis
Head of Innovation, DTU

Andre cases

Har du brug for en hånd?

Så er du kommet til det rigtige sted.